У оквиру Тима за заштиту од дискриминације, насиља и занемаривања одржана је радионица на тему „Дискриминација и насиље“.

Ученици  су активно учествовали у разговору на дату тему и кроз драмски приказ указивали на различите ситуације. На крају радионице ученици су направили постер на задату тему.