Skip to main content

Радионица на тему ненасилне комуникације

Ученици наше школе присуствовали су радионици на тему ненасилне комуникације на којој су активно учествовали у дискусији и научили разлику између пасивне и асертивне комуникације. Радионицу је водила координатор тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања Милка Митровић. Ученици су кроз примере изражавали асертивност и примењивали ја-говор у својим речницима на основу одређених […]

Међународни дан људских права

Сваке године 10.12. обележава се међународни дан људских права, па је тако у нашој школи обележен овај дан у виду радионице на којој су се ученици наше школе упознали са својим правима, обавезама и дужностима као ученици, конвенцијом о правима детета, Универзалном декларацијом људских права и исроријатом о обележавају овог значајног датума. Радионицу је водила […]