Наставни кадар:

Ивановић Ивана
Иванов Владана
Минић Тамара 
Дунић Јована
Мудринић Бранислав
Миљуш Весна
Мијаиловић Данијела
Петровић Нада
Соскић Наташа 
Стефановић Бранислав
Миленовић Бојан
Јанковић Нада
Ранчић Тања
Манделц Драгана
Спасић Јелена
Јовановић Љиља
Славковић Светлана
Радонић Милован 
Радисављевић Никола
Опачић Снежана 
Ђурић Зоран
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Физичко васпитање
Музичка уметност
Математика
Физика
Историја
Географија
Екологија и заштита средине
Ликовна култура
Верска настава
Грађанско васпитање
Социологија
Филозофија
Устав и права грађана
Машинска група предмета
Машинска група предмета
Машинска група предмета
Машинска група предмета
Рачунарство и информатика
Практична настава

Остали кадар:

Окетић Живорад
Вељовић Биса
Васић Наташа
Јанковић Нада
Комненић Славица
Окетић Рада
Директор
Шеф рачуноводства
Секретар
Педагог
Помоћни радник
Помоћни радник