Наставни кадар:

Ивановић Ивана
Митровић Милка
Минић Тамара 
Дунић Јована
Мудринић Бранислав
Миљуш Весна
Вучићевић Драгана
Петровић Нада
Костов Мелита
Стефановић Бранислав
Миленовић Бојан
Рацић Драгана 
Ранчић Тања
Манделц Драгана
Спасић Јелена
Јовановић Љиља
Славковић Светлана
Радонић Милован 
Радисављевић Никола
Опачић Снежана 
Ђурић Зоран
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Физичко васпитање
Музичка уметност
Математика
Физика
Историја
Географија
Екологија и заштита средине
Ликовна култура
Верска настава
Грађанско васпитање
Социологија
Филозофија
Устав и права грађана
Машинска група предмета
Машинска група предмета
Машинска група предмета
Машинска група предмета
Рачунарство и информатика
Практична настава

Остали кадар:

Ристић Снежана
Вељовић Биса
Васић Наташа
Јанковић Нада
Комненић Славица

Директор
Шеф рачуноводства
Секретар
Педагог
Помоћни радник