Наставни кадар:

Лазаревић Марија
Митровић Милка
Минић Тамара 
Антонијевић Јована
Глишић Исидора
Миљуш Весна
Вучићевић Драгана
Маринковић Драгана
Костов Мелита
Стефановић Бранислав
Глигоријевић Срећко
Маринковић Драгана 
Теофановић Наталија
Пешић-Милошевић Радица
Јовановић Марко
Радонић Милован 
Радисављевић Никола 
Васковић Александар 
Ђурић Зоран
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Физичко васпитање
Музичка уметност
Математика
Физика
Историја
Географија
Екологија и заштита средине
Ликовна култура
Верска настава
Грађанско васпитање
Устав и права грађана
Машинска група предмета
Машинска група предмета
Машинска група предмета
Машинска група предмета
Рачунарство и информатика
Практична настава

Остали кадар:

Ристић Снежана
Ђукановић Маријана
Васић Наташа
Јанковић Нада
Комненић Славица
Марић Славица
Димитријевић Драган

 

 

Директор
Шеф рачуноводства
Секретар
Педагог
Помоћни радник
Помоћни радник
Домар