Машинска школа „Космај“ решењима Министарства просвете Републике Србије уписује следеће образовне профиле у својству ванредних ученика, односно преквалификације и доквалификације:

У подручју рада машинство и обрада метала за образовни профил четворогодишњег образовања:

техничар за компјутерско управљање
погонски техничар машинске обраде.

У подручју рада машинство и обрада метала за образовне профиле
трогодишњег образовања:

металостругар,
металоглодач,
машинбравар,
инсталатер,
механичар привредне механизације,
механичар хидраулике и пнеуматике,
заваривач,
лимар,
бравар,
металобрусач,
ковач-пресер,
аутолимар,
механичар грејне и расхладне технике.

У подручју рада текстилство и кожарство за образовне профиле
у трогодишњем образовању:

конфекционар коже и крзна и
галантериста.

У подручју рада електротехника за образовне профиле
трогодишњем образовању:

електромеханичар за термичке и расхладне уређаје,
аутоелектричар,
електромонтер мрежа и постројења.

Распоред испитних рокова за ванредне ученике 2023-2024