Ученици наше школе на часовима практичне наставе учествују у програмирању, моделовању и изради машинских елемената и делова. Програмски пакети који се користе у настави за те сврхе су: MasterCAM, CIMCO, Vector Magic, Sherline Lathe, Sherline Mill за програмирање нумеричких машина, а такође и AutoCAD и Pro Engineer за моделовање машинских елемената и конструкција. Затим се, на часовима практичне наставе, дати елементи и направе.