Дан толеранције

Поводом Дана толеранције, 16. новембра, организована је изложба ђачких радова. Изложба има за циљ едукацију о опасностима коришћења наркотика, врстама насиља и злостављања, као и промоцију толеранције, различитости, пријатељства и дечијих права. Изложбу је организовала координаторка Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, проф. енглеског језика, Владана Иванов.