ТРАЈАЊЕ – 3 године

Овај образовни профил израђује и поправља резни и стезни алат, ограде, браве, кључеве, механизме за врата и прозоре… Обрађује лимове, профиле и цеви, израђује метални намештај. Врши монтажне радове на грађевинским објектима. Упознаје се са техничком документацијом и на основу ње врши избор алата и материјала, обрађује металне предмете резањем, бушењем, варењем… При раду користи пнеуматски чекић, бушилицу, апарате за заваривање, ручни и мерни алат, прибор за одржавање. Ради у затвореном или на отвореном простору, често на висини. Обавља одржавање и оправку алатних машина, опреме, уређаја и инсталација.

Списак предмета за образовни профил Бравар:

Бравар
предмет I II III
Српски језик и књижевност 3 2 2
Страни језик 2 2 2
Устав и права грађана 1
Историја 3
Географија 2
Музичка уметност 1
Ликовна култура 1
Физичко васпитање 2 2 2
Математика 3 3 2
Рачунарство и информатика 2
Екологија и заштита животне средине 1
Хемија и машински материјали 2
Техничка физика 2
Техничко цртање 3
Механика 3
Основе електротехнике 2
Машински елементи 2 2
Технологија обраде 3
Организација рада 2
Технологија образовног профила 2 3
Практична настава 4 12 14
Верска настава 1 1 1
Грађанско васпитање 1 1 1
Напомена: образовни профил је у припреми за наредну школску годину.