Машинска школа “ Космај“ основана је 1981. године и више деценија успешно образује стручњаке у области машинства.

Првенствено су се у школи оспособљавали стручњаци из области машинства. Положај машинске индустрије последњих 20-ак година неповољно се одразио на заинтересованост ученика за ову област. У складу са потребама привреде, школа је проширивала своје понуде у смислу увођења нових образовних профила, па је уписивала ученике из следећих области: машинства, текстилства и кожарства и електротехнике.

Данас је ситуација мало другачија, тако да, у складу са потребама деце и заједнице, у нашој школи тренутно постоје само образовни профили из области машинства.

Образујући стручњаке који могу да одговоре захтевима савремене производње, Машинска школа “Космај“ доприноси развоју Општине Сопот која перспективу види у развоју мале привреде. У прилог томе иде чињеница да многи наши бивши ученици данас поседују приватне радионице и сервисе у којима постижу запажене резултате у струци.

СНАГЕ НАШЕ ШКОЛЕ

• Стучност и искуство наставног кадра
• Оспособљеност за различите верификоване образовне профиле
• Брига о сваком ученику
• Добра сарадња са привредницима у локалној средини
• Добра организација практичне наставе у оквиру расположивих ресурса школе
• Оспособљавање ученика за самосталан рад
• Безбедност и сигурност ученика

САРАДЊА

Школа остварује добру сарадњу са Општинском библиотеком и Центром за културу Сопот.
Такође постоји успешна сарадња са локалним основним школама, факултетима и вишим школама са којима постоји веза по струци.
Школа сарађује са великим бројем предузећа у која ученици дуги низ година одлазе на стручну праксу. Нека од њих су и:
• „Металика“ Сопот
• „Прометал“ Сопот
• „Дијамант-Минерал“ Неменикуће
• Аутосервис „Ђурић“ Неменикуће
• Аутосервис „Милановић“ Неменикуће
• Аутосервис „Јовановић“ Раниловић
• Аутосервис „Лукић” Сопот
• „Топлана“ Младеновац
• „Колубара“ Рудовци
• Т.Е.“Велики Црљени“
• Ј.К.П. Сопот
• „Ласта“ Сопот, Младеновац, Београд
• Електро-дистибуција Сопот, Младеновац
• „МОС“ Сопот
• „Мона“ Сопот
• Дом здравља Сопот
• Бројни сервиси расхладне технике и термичких уређаја у Сопоту, Младеновцу и Београду.

МИСИЈА НАШЕ ШКОЛЕ

Мисија наше школе је да подстичемо лични и професионални развој ученика који ће моћи самостално да обављају послове и напредују у струци.

ВИЗИЈА НАШЕ ШКОЛЕ

Желимо да постанемо савремена и ефикасна школа у којој ће ученици у атмосфери уважавања, поверења и толеранције стећи квалитетна знања,примењива у даљем професионалном развоју, а у складу са захтевима привреде и тржишта рада.