Skip to main content

Међународни дан борбе против вршњачког н

Дана 22.2.2023. обележен је Међународни дан борбе против вршњачког насиља – Дан розе мајица. Ученицима је указано како је Дан добио назив, шта је вршњачко насиље и који све облици постоје. Разговарано је о начинима на које је могуће избећи насиље и о техникама како реаговати уколико до истог дође. Реализатори радионице су биле наставнице […]

Макета багера

На часу Хидраулике и пнеуматике направљена је макета багера да би се показао начин рада хидрауличких уређаја. Багер је дело ученика треће године образовног профила Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина Алексе Синанија