Skip to main content

Компјутерска графика

Компјутерска графика

  Кабинет за компјутерску графику опремљен је рачунарима на којима се обавља настава. Сваки ученик има рачунар на коме извршава задатке. У настави се користи првенствено програм Pro Desktop и Auto CAD.