Skip to main content

Тим за заштиту ученика од насиља

Тим за заштиту ученика од насиља

Тим за заштиту ученика од насиља већ годинама функционише у оквиру наше школе. Редовно се спроводе различите активности које се баве овом темом. У сарадњи са професорима српског језика, физичког васпитања, енглеског језика, као и са школским педагогом, трудимо се да међу ученицима развијемо и подигнемо свест о међусобном разумевању, уважавању, подршци и ненасилној комуникацији. […]