tim_300914-195x127

Тим за заштиту ученика од насиља већ годинама функционише у оквиру наше школе. Редовно се спроводе различите активности које се баве овом темом. У сарадњи са професорима српског језика, физичког васпитања, енглеског језика, као и са школским педагогом, трудимо се да међу ученицима развијемо и подигнемо свест о међусобном разумевању, уважавању, подршци и ненасилној комуникацији. Обележавамо 16. новембар, Дан толеранције, организујемо спортска такмичења која промовишу дружење и спортски дух, пишемо саставе, обрађујемо значење кључних речи на страном језику, израђујемо паное који нас едукују о вршњачком насиљу, дискриминацији и осталим проблемима младих, попут наркоманије, алкохолизма и лоших животних навика.

Трудимо се да створимо и одржимо здраву атмосферу у којој ће наши ђаци моћи да се образују и стасају у зреле и одговорне људе.

Документа:

1.Приручник за примену посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у васпитно-образовним установама

Prirucnik_za_primenu_posebnog_protokola_prosveta

2. Посебни протокол за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама

 Posebni_protokol_-_obrazovanje1