sl380056

Настава из предмета Пројектовање технолошких система одвија се у оквиру седмочасовне практичне наставе у посебно специјализованим кабинетима. Кабинети су опремљени CNC глодалицама, CNC стругом и рачунарима. Ученици се оспособљавају да напишу програм за кретање алата CNC машине, а затим и да на машини израде дати комад. Програми који се користе су Cimco, Master Cam,Art Cam и Vector Magic.

* CNC машине су производне машине којима управља рачунар.