Машинска школа “Космај” у Сопоту, по одобрењу Министарства просвете, науке и технолошког развоја, врши упис редовних ученика у први разред средње школе за школску 2020/2021. годину за следеће образовне профиле:

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Техничар за компјутерско управљање  IV степен

Механичар привредне механизације  III степен

Бравар  III степен

 

Практична настава за сва наведена занимања организује се у школи, предузећима, радионицама, сервисима, фабрикама…