Машинска школа „Космај“ у Сопоту, по одобрењу Министарства просвете, науке и технолошког развоја, врши упис редовних ученика у први разред средње школе за школску 2023/2024. годину за следеће образовне профиле:

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Техничар за компјутерско управљање (CNC) машинама  IV степен

Бравар – Заваривач III степен

 

Практична настава за сва наведена занимања организује се у школи, предузећима, радионицама, сервисима, фабрикама…