На часу Хидраулике и пнеуматике направљена је макета багера да би се показао начин рада хидрауличких уређаја.

Багер је дело ученика треће године образовног профила Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина Алексе Синанија