Сваке године 10.12. обележава се међународни дан људских права, па је тако у нашој школи обележен овај дан у виду радионице на којој су се ученици наше школе упознали са својим правима, обавезама и дужностима као ученици, конвенцијом о правима детета, Универзалном декларацијом људских права и исроријатом о обележавају овог значајног датума. Радионицу је водила наставница енглеског језика Милка Митровић, која је и координатор тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. Ученици су имали задатак да у групама смисле која права мисле да имају, немају, која права би дали својој деци да су родитељи, шта би урадили да су њихова права угрожена, као и које су њихове ђачке дужности и обавезе. Током радионице, ученици су износили своје мишљење и имали прилике да погледају и анализирају неколико видео записа на тему људских права.