Координатор Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, Милка Митровић, одржала је дана 5.10.2023. радионицу на тему дигиталног насиља и злоупотребе модерних технологија. Ученици су узели активно учешће у радионици и износили свој критички став на дату тему. Предавач је поделио са ученицима и анализу истраживања о дигиталном насиљу које је спроведено прошле школске године у мају 2023.