Ученик М11 одељења Богдан Милосављевић, израдио је постер на енглеском језику на тему вербалног насиља у оквиру активности Стручног тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.

Едукативне текстове на тему вербалног насиља можете погледати и на сајту https://www.unicef.org/serbia/zaustavimo-digitalno-nasilje.