skola

Машинска школа „Космај“ у Сопоту, по одобрењу Министарства просвете, науке и технолошког развоја, уписује  у први разред средње школе за школску 2018/2019. годину следеће образовне профиле:

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

• Механичар привредне механизације III степен (15 ученика)

• Бравар III степен (15 ученика)

Практична настава за  наведене образовне профиле организује се у фирмама у Сопоту: ЗТР МЕТАЛНА ОПРЕМА СОПОТ, СМТР МЕТАЛИКА, СР ПРОМЕТАЛ и ДИЈАМАНТ МИНЕРАЛ.

Све ове фирме имају потребе за овим образовним профилима и њихов план је да у наредних пет година запосле више од сто оспособљених радника. Фирма ЗТР МЕТАЛНА ОПРЕМА СОПОТ је спремна и да за одређени број ученика потпише уговор о стипендији.

Будућност је испред, припреми се за њу.

Машинска школа „Космај“ у Сопоту је прави избор!