ТРАЈАЊЕ -3 године

Механичар привредне механизације одржава и поправља пољопривредне, рударске и грађевинске машине, као што су: трактори, комбајни, сејачице, багери, булдождери, ровокопачи, дробилице, елеватори, мешалице… Може да обавља и текуће одржавање погонских машина и уређаја. Приликом сервисирања или интервенције на терену обавља преглед и установљава узрок квара, раставља склопове и уређаје, поравља или замењује неисправни део. Обично ради у радионици, а по потреби и на терену.

Настава се одвија у учионицама и посебно специјализованим кабинетима за практичну наставу. . На крају школовања, практична настава се обавља у једној од фирми, радионица или сервиса у околини, која се баве облашћу за коју се наши ученици школују.

Списак предмета за образовни профил Механичар привредне механизације:

Механичар привредне механизације
предмет I II III
Српски језик и књижевност 3 2 2
Страни језик 2 2 2
Устав и права грађана 1
Историја 3
Географија 2
Музичка уметност 1
Ликовна култура 1
Физичко васпитање 2 2 2
Математика 3 3 2
Рачунарство и информатика 2
Екологија и заштита животне средине 1
Хемија и машински материјали 2
Техничка физика 2
Техничко цртање 3
Механика 3
Основе електротехнике 2
Машински елементи 2 2
Технологија обраде 3
Организација рада 2
Технологија образовног профила 2 3
Практична настава 4 12 14
Верска настава 1 1 1
Грађанско васпитање 1 1 1