У петак 22. октобра Нада Јанковић, школски педагог члановима Наставничког већа Машинске школе “Космај“  представила је пројекат ОШ“Јелица Миловановић“ у Сопоту под називом   „School of professional optimistic teachers – SOPOT“ у чијој реализацији учествује. Пројекат се реализује под покровитељством Eraѕmus+programa, европских програма намењених образовању и Фондације Темпус.  У оквиру пројекта два члана тима, директор Лидија Виденовић и наставник разредне наставе Александра Станишић, посетиле су  ОШ „Јуриј Далматина“ Кршко у Словенији где су током једне недеље се  упознале са организацијом рада школе и пратиле реализацију различитих активности и пројеката у школи.  У оквиру пројекта 4 члана тима учествовали су  обукама које су организоване у иностарнству. Наставница енглеског језика Маријана Тешић похађала је обуку  ‘’Entrepreneurship education’’ у Ираклиону у Грчкој у периоду од 20.-25. септембра 2021.  У периоду од 4.-9. октобра 2021. у Фиренци три члана тима похађале су обуке.  Даница Ивановић, наставница историје похађала обуку под именом ‘’Classroom menagment solutions for teachers: new methodologies, effective motivation, cooperation and evaluation strategies’’; Јасна Маричић Мириловић, наставница математике обуку ’’A satisfying school experience: strategies  and skills for teachers’’и Нада Јанковић, педагог обуку под називом “Soft skills for strong teachers“.

Наставници су исказали велико интересовање за  пројекат, постављали питања о томе како  могу да се укључе у сличне пројекте.