Чланови Тима за дискриминацију, злостављање и занемаривање одржали су радионицу са ученицима који су чланови Ученичког парламента на поменуту тему. Ученици су веома активно учествовали у дискусији, износили своје мишљење и на крају изнели закључке како се борити и спречити одређене врсте насиља. Радионици су присуствовали директор и педагог школе.