Машинска школа „Космај“ из Сопота, представила се на Сајму образовања, који је одржан 16. марта 2023. године у просторијама Спортског центра у Младеновцу. Школу су представљали ученици и наставници који су посетиоце Сајма упознали са образовним профилима и указали на могућности образовања које пружа школа. Посетиоци су имали прилике да виде неке од пројеката које су радили ученици Машинске школе „Космај“.