Ученици наше школе присуствовали су радионици на тему конструктивног решавања сукоба. Заједно са координатором Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања дискутовали су како на конструктиван начин може да се реши сукоб, које су им вештине потребне и на крају су анализирали дате ситуације и долазили до конкретних решења.