Радионица у оквиру Тима за заштиту од ДНЗЗ на тему „Одсуство стида и срама“ водила је  координаторка тима наставница енглеског језика Милка Митровић. У радионици се разговарало на дату тему, указивало на узроке и последице, а ученици су у радионичарском раду у групама радили на откривању кључних аспеката стида и срама и критички размишљали.