У оквиру Тима за заштиту од ДНЗЗ одржана је радионицу на тему Ненасилне комуникације. Ученици су учествовали у дискусији на тему насиља и научили разлику између агресивног, пасивног и асертивног понашања. Сазнали су које су то технике ја-говора и кроз дате ситуације вежбали како да покажу асертивност.