У оквиру Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања крајем месеца јануара 2021.започета је промоција правих вредности  и узора како би се ученици угледали на наше и стране познате личности из прошлости и садашњости и усвојили позитиван приступ раду и животу у целини. С тим у вези, осмишљен је постер на тему највећих српских умова 20.века где су представљени наши најпознатији научници попут Николе Тесле, Михајла Пупина, Милутина Миланковића, Милеве Марић Ајнштајн, Јосифа Панчића, Михаила Петровића Аласа и Руђера Бошковића.