У прилогу се налази распоред извођења наставе по комбинованом моделу за одељење М31 од 20.09.2021.-24.09.2021. године.

РАСПОРЕД ГРУПА ЗА КОМБИНОВАНИ МОДЕЛ НАСТАВЕ М31