У оквиру Тима за заштиту од дискриминације, насиља и занемаривања, а поводом Међународног дана борбе против ХИВ-а професорка Тамара Минић одржала је предавање ученицима.