Дана, 04.06.2021.године обележава се Дан деце жртава насиља. У оквиру Тима за насиље, занемаривање и дискриминацију урађен је пано од стране ученика одељења М12. Све похвале за ученике и координатора тима.