На часовима Грађанског васпитања ученици одељења М31 урадили су пано на дату тему. Све похвале.