Професорка Невена Марковић је у оквиру Тима за заштиту од насиља, у сарадњи са ученицима М12, М21 и М31, одржала предавање на тему ‘Како превазићи стресне ситуације’