1

Ученици одељења М41 су израдили натпис – назив Основна школа „Јелица Миловановић“ који је постављен изнад улаза у школу.

2

3