Дуално образовање је део формалног система образовања и представља модел у ком се теоријска знања стичу у школи, док се практична знања и вештине стичу код послодавца, у реалном радном окружењу.
У школској 2023/24 Машинска школа „Космај“ врши упис ученика по систему дуалног образовања за образовни профил Бравар-заваривач.
У зависности од разреда који похађа, ученик проводи код послодавца један, два или три дана недељно уз новчану накнаду по сваком сату проведеном на учењу кроз рад. Предузеће у коме се одвија учење кроз рад је Метална опрема Сопот.